chăm sóc bà bầu chăm sóc sau sinh tai mobi army 2| tai mobi army 2| son xăm máy hút dịch |máy tạo oxy

12:08 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Menu

Quảng cáo trái

Bo ngoai giao
vinades

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Hình ảnh

Tin tức

Tổ chức

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 3863

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 236520

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5688298

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Công văn gửi các huyện, thị xã về việc hướng dẫn khen thưởng 50

Thứ năm - 06/10/2011 10:02
Công văn gửi các huyện, thị xã về việc hướng dẫn khen thưởng 50

Công văn gửi các huyện, thị xã về việc hướng dẫn khen thưởng 50

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 210 /CCDS-TCHC-KHTV Bình Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2011 V/v hướng dẫn thực hiện khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm công tác DS-KHHGĐ
Kính gửi: Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã
 
          Căn cứ công văn chỉ đạo số 508/SYT-TCCB ngày 26 tháng 8  năm 2011 của Sở Y Tế về việc thực hiện công văn số 4527/BYT-TCDS ngày 02 tháng 8 năm 2011 của bộ Y tế về việc khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2001- 2010;
          Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 05/10/2011 giữa Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị về việc xét thi đua khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2001- 2010 cho các đơn vị. Chi cục đề nghị các đơn vị thực hiện một số vấn đề như sau:
          1. Hủy bỏ kết quả phân bổ chỉ tiêu của công văn số 197/CCDS, ngày 23/9/2011 của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2001- 2010.
          2. Tiến hành thực hiện lại một số nội dung như sau:
          I. Đối tượng khen thưởng:
          - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (Bao gồm cả các cá nhân đã nghĩ hưu) trong và ngoài ngành y tế;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam công tác tại các tổ chức quốc tế;
          - Không xét khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên và đối với tập thể có cá nhân vi phạm kỷ luật từ hình thức cảch cáo trở lên đang trong thời gian xét khen thưởng.
          II. Hình thức và số lượng:
          1. Về Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ:
          Các đơn vị căn cứ tiêu chí ((xem tiêu chí phía dưới) rà soát tại địa phương nếu có tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn lập danh sách và hồ sơ đầy đủ gửi về Chi cục Dân số - KHHGĐ.
          2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:
          a. Đối với tập thể:
          Theo phân bổ của Trung ương Bình Phước có 03 chỉ tiêu, đề nghị các đơn vị rà soát tại địa phương mình nếu đơn vị nào đủ tiêu chí (xem tiêu chí phía dưới) lập danh sách ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, thành tích đạt được trong thời gian nào và hồ sơ đầy đủ gửi về Chi cục để xem xét.
          b. Đối với cá nhân:
          Thống nhất phân bổ cho mỗi huyện, thị 01 chỉ tiêu, Chi cục dân số 02 chỉ tiêu
          III. Tiêu chí xem xét:
          1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
          a. Đối với tập thể: Đã đạt bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu “ tập thể lao động xuất sắc” hoặc “ đơn vị quyết thắng” liên tục từ 03 năm trở lên hoặc lập thành tích đột xuất.
          b. Cá nhân: Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 05 năm trở lên hoặc lập thành tích đột xuất .
          2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:
          a. Đối với tập thể phải đạt được 01 trong 03 tiêu chuẩn sau:
          + Tiêu biểu trong số những tập thể 02 lần liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc ngay trước thời điểm đề nghị.
+ Lập thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề theo Bộ Y tế phát động.
+ Lập được thành tích xuất sắc đột suất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
          b. Đối với cá nhân phải đạt được 01 trong 03 tiêu chuẩn sau:
+ Tiêu biểu trong số những cá nhân 02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngay trước thời điểm đề nghị.
+ Lập thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề theo Bộ Y tế phát động.
+ Lập được thành tích xuất sắc đột suất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Do thời gian gấp rút, đề nghị các đơn vị lập danh sách đầy đủ gửi về Chi cục trước 11giờ ngày 07/10/2011 để Chi cục tổng hợp và đăng ký với Tổng cục Dân số;
- Đối với tập thể được đề nghị Bộ Y Tế tặng bằng khen Chi cục sẽ họp xem xét và thông báo (bằng điện thoại và văn bản) cho các đơn vị vào chiều ngày 07/10/2011;
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng (hoàn chỉnh) đối với những tập thể, cá nhân được lựa chọn, đề nghị gửi về Chi cục chậm nhất ngày 13/10/2011. Mọi sự chậm trể Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm.  
V. Hồ sơ đề nghị khen thưởng :
- Tờ trình
- Báo cáo thành tích
- Bao cáo tóm tắt thành tích các trường hợp đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình khen)
- Biên  bản họp xét
- Photo có công chứng các loại hình khen thưởng như(bằng khen, chiến sĩ thi đua…)
Đề nghị  các đơn vị gấp rút triển khai thực hiện Công văn này. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc, xin liên hệ số điện thoại (0651) 3886.665 để được giải quyết.
              (Kèm theo công văn này là một số biểu mẫu)
Nơi nhận:                                                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
-Sở Y Tế(báo cáo)                                                                                                         Đã ký
-Ban lãnh đạo;
-Lưu: VT, TCHC-KHTV.                                                                                         Bạch Sỹ Long

 
TÊN CƠ QUAN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số …………….                                                               ………, ngày … tháng … năm 20…
 
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị khen thưởng …
 
                                                    Kính gửi:
                                              - ...................................;
                                                        - ....................................
 
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Thực hiện ….
- (Tên đơn vị) đề nghị ................... xét khen thưởng cho … tập thể và … cá nhân (có danh sách kèm theo).
Đã có thành tích trong …
Đề nghị .... xem xét, nhằm động viên các tập thể và cá nhân.
* Gửi kèm Tờ trình này là: Biên bản họp xét khen thưởng và danh sách có tóm tắt thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng./.
 
                                                                                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)
- ………..
- ………..
DANH SÁCH
(Kèm  theo Tờ trình số …………ngày... tháng ... năm 20... của ………)
 
STT Tập thể/cá nhân Chức vụ/đơn vị Tóm tắt thành tích
I. Bằng khen của thủ tướng Chính phủ:
a) Tập thể:
1      
2      
b) Cá nhân:
1      
2      
II. Bằng khen của Bộ Y tế
a) Tập thể:
1      
2      
b) Cá nhân:
1      
2      
 
 
* Ghi chú: Đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng nào thì lập danh sách theo mục đó./.
TÊN CƠ QUAN                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số …………..                                                                                           ………….., ngày ….. tháng …. năm 20…
                        
BIÊN BẢN HỌP
V/v xét đề nghị khen thưởng ……..
 
- Thời gian:........................................................................................................................
- Địa điểm: .......................................................................................................................
- Thành phần gồm có: …………, vắng:..........................................................................
- Chủ tọa:..........................................................................................................................
- Thư ký:............................................................................................................................
- Nội dung cuộc họp:.......................................................................................................              
- Kết luận của Chủ tọa: ...................................................................................................              
- Kết quả bỏ phiếu (đạt tỷ lệ %):.....................................................................................  
- Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ …… cùng ngày./.
 
     THƯ KÝ                                                                                                   CHỦ TỌA
(Ký tên, họ và tên)                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)
 
Nơi nhận:      
- ………..
- ………..
* Ghi chú: Trong Biên bản này ghi rõ tên tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (nếu số lượng ít) hoặc kèm theo danh sách (nếu số lượng nhiều)./.
 
 

Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm  …..
 
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG … (2)
Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:
1- Đặc điểm, tình hình:
- Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính:
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ …); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội).
- Cơ sở vật chất: (3)
2- Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. Thành tích đạt được:
1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4).
2- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5).
III. Các hình thức đã được khen thưởng: (6).
 
Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận  
(ký, đóng dấu)
                     Thủ trưởng đơn vị
                       (ký, đóng dấu)
 
Ghi chú:
- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
- (3): Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …)
- (4): Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:
+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … (có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định).
+ Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, …
+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội …).
- (5): Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện ...
- (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
 

 
Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).
TÊN ĐƠN VỊ
-------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm  …..
 
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG … (2)
Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
(ghi rõ đầy đủ không viết tắt)
I- Sơ lược lý lịch:
- Sinh ngày, tháng, năm:
- Quê quán (3):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II- Thành tích đạt được:
1- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2- Sơ lược thành tích của đơn vị (4):
3- Thành tích đạt được của cá nhân (5):
III- Các hình thức đã được khen thưởng: (6)
 
Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)
Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)
Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận
(ký, đóng dấu)
 
Ghi chú:
- (1): Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc Lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 02 năm đối với Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
- (4): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … (có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định).
+ Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, …
+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội …).
+ Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.
+ Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …
- (5): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương; đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).
- (6): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
+ Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vv….
+ Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":
- Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;
- Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.
+ Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
 
 

 
Mẫu số 3: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm  …..
BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG … (1)
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên:                                               Bí danh (2):                            Nam, nữ:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán (3):
- Nơi thường trú:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần):
- Chức vụ đề nghị khen thưởng (ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận):
- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:
- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể):
- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần):
II- Tóm tắt chức vụ và quá trình công tác:
Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá tóm tắt thành tích quá trình công tác (4)
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể) Đơn vị công tác Số năm, tháng giữ chức vụ
       
III- Các hình thức đã được khen thưởng: (5)
IV- Kỷ luật (6)
 
Thủ trưởng đơn vị
quản lý cán bộ xác nhận (7)

(ký, đóng dấu)
Người báo cáo (8)
(ký, ghi rõ họ và tên)
Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận
(ký, đóng dấu)
 
Ghi chú:
- (1): Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.
- (2): Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.
- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.
- (4): Đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần).
Đánh giá tóm tắt thành tích đạt được của đơn vị quản lý trong quá trình công tác đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng.
- (5): Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
- (6): Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có).
- (7): Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.
Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý do Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận.
- (8): Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên, chức vụ người tóm tắt quá trình công tác).
 

Mẫu số 4- Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

BỘ Y TẾ
                               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.
BÁO CÁO TÓM TẮT
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……
Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
(ghi đầy đủ, không viết tắt)
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên:                     Bí danh (nếu có):            Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:
- Nơi thư­ờng trú:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ hiện nay:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):
- Quá trình công tác:
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
II- Thành tích đạt được:
1- Sơ lược thành tích của đơn vị: (Nếu là cán bộ quản lý)
2- Thành tích đạt được của cá nhân:
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
- Thành tích đạt được:
III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ­ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng tặng thưởng hoặc phong tặng từ cao xuống thấp (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
Ghi chú: Mỗi bản không quá 2 trang
 
 

Tác giả bài viết: Chi cuc DS - KHHGD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

loa bmb

Lịch sử Việt Nam | Vách ngăn vệ sinh | Vách ngăn vệ sinh compact |