chăm sóc bà bầu chăm sóc sau sinh tai mobi army 2| tai mobi army 2| son xăm máy hút dịch |máy tạo oxy

12:05 ICT Thứ ba, 23/07/2024

Menu

Quảng cáo trái

Bo ngoai giao
vinades

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Hình ảnh

Tin tức

Tổ chức

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 2709

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 145627

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6180805

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Thông báo gửi xét khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm cho các huyện, thị xã

Thứ ba - 11/10/2011 08:20
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 213 /TB-CCDS-TCHC Bình Phước, ngày 11 tháng 10 năm 2011
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NHÂN KỶ NIỆM 50
CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ

Kính gửi: Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã
            Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 07/10/2011 tại Chi cục Dân số - KHHGĐ về việc họp xét thi đua khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2001-2010. Chi cục Dân số - KHHGĐ thông báo đến Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã một số nội dung sau:
            1. Việc xét khen thưởng dựa trên cơ sở cụ thể như sau
- Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 và luật thi đua khen thưởng đã được sửa đổi năm 2005 (điều 71 và 72) ; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP (điều 49); Thông tư số 02/2011/TT-BNV và thông tư số 20/2011/TT-BYT (điều 14 và 15);
- Danh sách đề nghị khen thưởng của các huyện, thị và thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân;
- Thành tích đạt được ngang nhau thì sẽ xét thành tích đạt được trong thời gian gần nhất với thời gian đề nghị khen thưởng.
            2. Kết quả cụ thể:
- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y Tế tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân (có danh sách kèm theo);
- Riêng Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Bù Đăng và thị xã Bình Long đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thời gian đạt thành tích xa với thời gian đề nghị khen thưởng nên không đề nghị khen thưởng đợt này;
- Ban dân số xã Tiến Thành thị xã Đồng Xoài không đạt tiêu chí 03 năm liền được tặng bằng khen của UBND tỉnh nên không đề nghị khen thưởng;
- Cá nhân Bà Lê Thị Nhàn cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã Bình Long không liên tục đạt tiêu chí 02 năm liền Chiến sĩ thi đua cơ sở nên không đề nghị khen thưởng.
Vậy Chi cục Dân số - KHHGĐ thông báo đến Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã biết và lập lại danh sách đề nghị khen thưởng theo mẫu gửi kèm, hoàn tất hồ sơ gửi về Chi cục chậm nhất vào ngày 13/10/2011.
Nơi nhận:                                                                                     Phó CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Sở Y Tế (báo cáo)                                                                                   Đã ký
- Lưu: VT, TCHC                                                                               Phạm Xuân Viên
                                          SỞ Y TẾ BÌNH PHƯỚC                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC DS – KHHGĐ                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 
  

                                                                                                                                    Bình Phước, ngày       tháng        năm 2011
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ GIAI ĐỌAN 2001-2010
 
TẬP THỂ:
TT ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
03 Trạm Y tế xã Đồng Nơ Huyện Hớn Quản -Năm 2006 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2007 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2008 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
04 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lộc Ninh -Năm 2006 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện QĐ 72/TTg  2001 Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
-Năm 2009 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2010 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
05 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đồng Phú -Năm 2001 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2002 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2004 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng khen UBND tỉnh về chương trình hành động vì trẻ em
-Năm 2005 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2009 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng khen UBND tỉnh về chương trình hành động vì trẻ em 2001-2010
-Năm 2010 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
 CÁ NHÂN
TT Họ và tên Chứ vụ Đơn vị THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
01 Trịnh Công Sơn PCT. UBND huyện Bù Đăng -Chiến sĩ thi đua cơ sở 2007,2008
-Bằng khen UBND tỉnh 2008
-Bằng khen UBND tỉnh 2009
-Bằng khen UBND tỉnh 2010
02 Trần Thị Thanh Chung Giám đốcTrung tâm DS-KHHGĐ thị xã Phước Long 2 lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
03 Ngô Thị Lương Giám đốcTrung tâm DS-KHHGĐ huyện Lộc Ninh -Năm 2008 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2009 chiến sĩ thi đua co sở
-Năm 2010 chiến sĩ thi đua co sở
04 Trần Thị Nhật Ngân Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Phước An huyện Hớn Quản -Bằng khen UBND tỉnh 2002
-Bằng khen UBND tỉnh 2003
-Bằng khen UBND tỉnh 2006
-Bằng khen UBND tỉnh 2007
-Bằng khen UBND tỉnh 2008
05 Đào Thị Nga Giám đốcTrung tâm DS-KHHGĐ huyện Lộc Ninh -Năm 2004 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Năm 2006 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
-Chiến sĩ thi đua cơ sở 2007
06 Phạm Thị Kim Loan Giám đốcTrung tâm DS-KHHGĐ Thị xã Đồng Xoài -Chiến sĩ thi đua cơ sở 2008
-Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009
-Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010
07 Phạm Đình Cử Giám đốcTrung tâm DS-KHHGĐ huyện Đồng Phú -Năm 2008 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
-Năm 2009 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
-Năm 2010 chiến sĩ thi đua co sở. Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
08 Lại Kỳ Nam Giám đốc Trung tâm y Tế huyện Bù Gia Mập - Hai năm liền chiến sỹ thi đua co sở
09 Vũ Thị Tươi Trưởng phòng Dân số Chi cục DS-KHHGĐ 2 Năm liền chiến sĩ thi đua cơ sở( 2009, 2010)
10 Lê Văn Hậu Trưởng phòng TTGD C hi cục DS-KHHGĐ 2 Năm liền chiến sĩ thi đua cơ sở( 2009, 2010)


 
UBND HUYỆN …………………..                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT DS – KHHGĐ ………………..                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                                                                                                               ……………………., ngày ……..tháng………..năm 2011

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ
(Phụ lục kèm theo công văn số ………………/ BYT-TCDS, Ngày………..tháng……….năm…………)
1. Tập thể:
STT Tên đơn vị Số Quyết định, thời gian,
cấp ký quyết định thành lập
Những hình thức khen thưởng đã đạt được
(từ bằng khen trở lên)
Đề nghị hình thức
khen thưởng
Ghi chú
           
           
           
           
2. cá nhân (riêng sốt hứtự 1 là cá nhân được chọn là cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất tỉnh/thành phố hoặc suất sắc tiêu biểu nhất ban Dânsố - KHHGĐ bộ ngành, đoàn thể…..TW):
STT Họ và tên
 
Giới tính
 
Ngày tháng năm sinh
 
dân tộc
 
Chức danh và đơn vị đã và đang công tác
 
Đã nghỉ hưu Số năm công tác trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ Những hình thức khen thưởng đã đạt được (từ bằng khen trở lên) Đề nghị hình thức
khen thưởng
                   
                   
                   
                                                                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
ghi chú: đề nghị trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã  gửi  danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng về Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh…………………………………….

Tác giả bài viết: Chi cục Dân số - KHHGĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

loa bmb

Lịch sử Việt Nam | Vách ngăn vệ sinh | Vách ngăn vệ sinh compact |