Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019

Hướng tới chủ đề “Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số”. Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, ngày 03/10/2019, Trung tâm y tế ban hành kế hoạch số 73/KH-TTYT về việc tổ chức chăm sóc, khám sức khỏe cho người cao tuổi huyện Bù Gia Mập và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019.
Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019
Trung tâm y tế tổ chức các hoạt động truyền thông như cấp phát tờ rơi, sách báo, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với những hoạt động tại cơ quan, đơn vị.
Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe hoa tuyên truyền nhằm tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi của người dân về quyền, nhu cầu được chăm sóc của người cao tuổi, xóa bỏ định kiến cũ về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở tập trung; các cơ quan, tổ chức, gia đình có trách nhiệm về việc không kỳ thị và coi tuổi già là gánh nặng, cần có sự quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và tại cộng đồng.
Tại xã Phú Văn và Phú Nghĩa, Hội thầy thuốc trẻ huyện Bù Gia Mập đã tổ chức khám, cấp thuốc và quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã. Qua đó đã khám cấp thuốc cho 220 người cao tuổi trên địa bàn xã.
Đối với các xã còn lại tổ chức các hoạt động truyền thông và thực hiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lập hồ sơ theo dõi đảm bảo 100% người cao tuổi được thăm khám, chăm sóc.

Tác giả bài viết: Huyền Trang

Nguồn tin: Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập