Đồng Phú tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Bình Phước, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Đồng Phú đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho đối tượng là cộng tác viên và cán bộ dân số của 05 xã được triển khai thực hiện (Thuận Lợi, Thuận Phú, Đồng Tâm, Tân Lợi, Tân Tiến).
Tham dự lớp tập huấn có 47 học viên là cán bộ Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách dân số và đội ngũ cộng tác viên, nội dung chủ yếu của lớp tập huấn là: Củng cố, trang bị thêm các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành niên - Thanh niên, kiến thức phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và cách phòng tránh có thai ngoài ý muốn; kỹ năng truyền thông tư vấn về khám sức khỏe tiền hôn nhân. Qua lớp tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên triển khai các nội dung, hoạt động về mô hình này ở địa bàn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, những thay đổi về cơ thể, tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, giúp các đối tượng là vị thành niên – thanh niên có kiến thức cơ bản để vượt qua những thử thách đầu đời, hướng tới việc xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh từ đó nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản, quan hệ tình dục an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về sức khỏe, tâm lý và tinh thần trước khi kết hôn,  từng bước nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của vị thành niên, thanh niên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Tác giả bài viết: Văn Hậu

Nguồn tin: Chi cục Dân số - KHHGD